திங்கள், 3 ஜூலை, 2017

மேசையிலிருந்து ஒரு மேசை


இது சென்ற வருடம் வீட்டிலிருந்த போது எடுத்து வைத்த படம்.


என் கணவர், உடைந்து போன மேசை ஒன்றிலிருந்து கிடைத்த பலகைகளைக்  கொண்டு இந்த  சிறிய மேசையைச் செய்தார்.

நியூசிலாந்து  வந்தபின் ஒழுங்கான கம்மாலை என்று இருக்கவில்லை. எங்களுக்கென மோட்டார்வண்டி இல்லை. அதனால் வெறுமனே இருக்கும் கார் தரிப்பிடத்தைத் தனது கம்மாலையாகப் பயன்படுத்தினார். எப்பொழுதும் எதையாவது தட்டிக்கொண்டே இருப்பார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக